Ενεργειακά Τζάκια

Τα ενεργειακά τζάκια αποτελούν πλέον μια από τις πιο ασφαλές, οικονομικές και συμφέρουσες λύσεις για θέρμανση που καλύπτει όχι μόνο μικρούς αλλά και πολύ μεγάλους χώρους.  Εύκολα στην τοποθέτηση και συνοδευόμενα από ποιότητα, μοντέρνα τεχνολογία και ποικίλα σχέδια γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι του εσωτερικού ενός σπιτιού. Είναι τζάκια με εξαιρετικά υψηλό βαθμό απόδοσης που φθάνει τα 85% πραγματοποιώντας καλύτερη καύση ελαττώνοντας ταυτόχρονα το ποσοστό ρύπανσης της ατμόσφαιρας και παράλληλα μειώνοντας το κόστος θέρμανσης καθώς απαιτούν μικρότερη κατανάλωση ξυλείας.