Σε τι διαφέρουν τα ενεργειακά σε σχέση με τα συμβατικά τζάκια

Ενώ τα παραδοσιακά, συμβατικά τζάκια υπάρχουν για χρόνια σε σπίτια, προσφέροντας όχι μόνο θέρμανση αλλά και μια ζεστή ατμόσφαιρα τη θέση τους έρχονται να πάρουν τα ενεργειακά τα οποία έχουν πολύ περισσότερα πλεονεκτήματα καθιστώντας τα έτσι ασύγκριτη επιλογή. Η βασική τους διαφορά είναι αυτή της απόδοση. Αρχικά τα ενεργειακά τζάκια έχουν ένα βαθμό απόδοσης που κυμαίνεται από 75 μέχρι 85 % θερμαίνοντας όχι μόνο το χώρο στον οποίο βρίσκονται, αλλά διανέμοντας το ζεστό αέρα και στα υπόλοιπα μέρη του σπιτιού που έχουμε επιλέξει έχοντας συνδέσει αεραγωγούς και σώματα που ζεσταίνουν αποτελεσματικά όλο το σπίτι κάτι το οποίο δεν μπορούν να κάνουν τα παραδοσιακά τζάκια όπου η απόδοση τους φθάνει το πολύ στα 20%. Αρκετά από τα ενεργειακά είναι κλειστού τύπου των οποίων η κλειστή πόρτα εμποδίζει την έξοδο του αέρα που βρίσκεται στο σπίτι μέσω της καμινάδας με αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας και καλύτερη καύση. Η εστία κλείνει με ειδικό πυρίμαχο τζάμι. Έτσι ο χώρος παραμένει ζεστός σε σχέση με τα συμβατικά τύπου τζάκια όπου έχει υπολογισθεί πως η καμινάδα τους τραβάει πάνω από 300 m³/h αέρα και ως άμεση συνέπεια να χάνει το σπίτι θερμότητα. Για την ακρίβεια 85% της θερμότητας που παράγεται από τέτοια τζάκια καταλήγει έξω από την καμινάδα. Η ποσότητα ξύλου που χρειάζονται τα ενεργειακά τζάκια είναι πολύ λιγότερη σε σχέση με αυτή των συμβατικών και φυσικά ρυπαίνουν το περιβάλλον ελάχιστα και αυτό επειδή καθώς είναι κλειστή η εστία τους, καίνε το μονοξείδιο και το διοξείδιο του άνθρακα πριν αυτά απελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα. Παρέχουν μέγιστη ασφάλεια και ο φόβος φωτιάς από ξύλα που σκάνε όπου πάντα υπάρχει με τα παραδοσιακά τώρα εξαλείφεται.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βαθιά μας πεποίθηση πως κάθε μας πελάτης είναι ξεχωριστός και απαιτεί την αμέριστη
προσοχή μας.