Ενεργειακά Τζάκια χαλύβδινα

Το υλικό κατασκευής τους ο χάλυβας και στο σώμα και στην πρόσοψη της εστίας.
Είναι σχεδιασμένα με έναν κωνικό εναλλάκτη καυσαερίων και εγκάρσια τοποθετημένους φλογοσωλήνες που αυξάνουν την επιφάνεια ανταλλαγής θερμότητας μεταξύ της εστίας και του εξωτερικού χώρου. Χάρη στην κόφτρα, επιτυγχάνουμε εκτροπή των καυσαερίων, συνεπώς περισσότερο οικολογική καύση.
Η κάτω πλάκα της εστίας είναι αρκετά πιο χαμηλά από την πόρτα (το υλικό καύσης βρίσκεται κάτω από τον φράχτη και την λωρίδα αερισμού) ενώ η πόρτα της εστίας είναι κατασκευασμένη με προφίλ κλειστού τύπου και έτσι γίνεται πιο σταθερή και ανθεκτική σε λειτουργία υπό υψηλές θερμοκρασίες.
Υπάρχει τριπλό σύστημα εισαγωγής αέρα του θαλάμου καύσης ενώ ένα ενσωματωμένο στόμιο εισαγωγής φρέσκου αέρα διαμ. 125 mm, και η ρύθμιση εισαγωγής του αέρα μέσω ενός μόνο ρυθμιστή, αποκλείουν την εμφάνιση λάθους από μη κατάλληλη χρήση.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βαθιά μας πεποίθηση πως κάθε μας πελάτης είναι ξεχωριστός και απαιτεί την αμέριστη
προσοχή μας.