Οδηγίες για Σωστή Λειτουργία της Εστίας

 • Ο σωστός καθαρισμός αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία του συστήματος η οποία θα μας διασφαλίσει αποδοτική θέρμανση και σωστή λειτουργία για μεγάλο διάστημα.
 • Η καμινάδα του σπιτιού πρέπει να καθαρίζεται περίπου μία φορά τον χρόνο όταν δεν θα χρησιμοποιείται πια το τζάκι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σκοπός είναι να απομακρύνετε το μεγαλύτερο όγκο της πίσσας που συσσωρεύεται στα τοιχώματα της ανοξείδωτης καμινάδας (καλείτε εξειδικευμένο τεχνικό έτσι ώστε να εξαλειφθούν τυχόν προβλήματα).
 • Το δοχείο συλλογής της στάχτης στο κέντρο της εστίας πρέπει να καθαρίζεται τακτικά, ενώ ο χρόνος καθαρισμού εξαρτάται από τη συχνότητα χρήσης του τζακιού.
 • Το τζάμι καθαρίζεται μόνο όταν είναι τελείως κρύο.
 • Καθαρίζεται το κρύσταλλο της εστίας με: χαρτί κουζίνας, εφημερίδα και υγρό καθαρισμού τζαμιών. Για επίμονη βρομιά χρησιμοποιείστε την ίδια τη στάχτη πάνω σε εφημερίδα ή χαρτί κουζίνας.
 • Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ χημικά υγρά για τον καθαρισμό της εστίας.
 • Μη χρησιμοποιείτε σύρμα κουζίνας και οτιδήποτε αιχμηρό αντικείμενο προς καθαρισμό του κρύσταλλου.
 • Το κρύσταλλο αντέχει σε θερμοκρασίες μέχρι 750 βαθμούς Κελσίου και θραύση του μπορεί να προκληθεί μόνο από χτύπημα.
 • Τα μπρούτζινα μέρη καθαρίζονται με καθαριστικά μπρούτζου.
 • Τα πρώτα ανάμματα να γίνονται με λίγα ξύλα. Τυχόν καπνός ή μυρωδιά κατά τις πρώτες χρήσεις οφείλονται στη βαφή.
 • Τα ξύλα θα πρέπει να καίγονται μακριά από το τζάμι.
 • Σε καμία περίπτωση δεν καίμε υγρά ή βαμμένα ξύλα.
 • Να αποφεύγεται η καύση ξύλου με ρετσίνι, όπως πεύκο ή κυπαρίσσι καθώς το ρετσίνι κατά την καύση του ξύλου δημιουργεί στερεά και εύφλεκτα σωματίδια που με τον καιρό επικάθονται εσωτερικά της καμινάδας με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα ελκυσμού του καπνού ακόμα και πυρκαγιά.
 • Κατά την επανατροφοδότηση της εστίας είναι απαραίτητο να ανοίγουμε την πόρτα σιγά και με προσοχή (άνοιγμα περίπου 3 εκατοστών αρχικά). Σε αντίθετη περίπτωση, η απότομη εισροή αέρα στο θάλαμο καύσης προκαλεί την απότομη αποσυμπίεση του θαλάμου καύσης με αποτέλεσμα την έξοδο καπνού.
 • Αδειάζετε το σταχτοδοχείο συχνά.
 • Τις στάχτες μπορείτε να τις χρησιμοποιείτε ως λίπασμα για δένδρα και λουλούδια.
 • Τα κορδόνια της πόρτας, σε περίπτωση φθοράς συνήθως μετά από 2-3 χρόνια, πρέπει να αντικαθίστανται.
 • Κατά τη λειτουργία ενός τζακιού που διαθέτει βεντιλατέρ, αυτό θα πρέπει να βρίσκεται μόνιμα στην πρίζα, δηλαδή να έχει διαρκώς παροχή ρεύματος, έτσι ώστε να αποφεύγεται η υπερθέρμανση όχι μόνον αυτού αλλά και της καλωδίωσης των συστημάτων, όπως επίσης και της πλακέτας. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος τότε σταματάμε την τροφοδότηση του τζακιού με ξύλο έτσι ώστε να αποφύγουμε την περαιτέρω θέρμανση της εστίας.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για κάθε πρόβλημα σας απευθυνθείτε στην εταιρεία μας για άμεση λύση. Η εγγύηση σας δεν καλύπτει βλάβες που προκλήθηκαν από κακή χρήση